Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy

Olbrachta 36/42
01-111 Warszawa

Szkoła realizuje wyłącznie przedmioty muzyczne (bez ogólnokształcących). Profil Szkoły - sekcyjny. Tok nauki - indywidualny w oparciu o programy autorskie nauczycieli. Na lekcjach śpiewu, aranżacji oraz dowolnie wybranego instrumentu jest tylko jeden uczeń. Szkoła kształci w zakresie: blues, rock, jazz, funk, reggae, pop, soul i inne.