Centrum Wspierania Rodzin CWR

Stara 4
00-231 Warszawa

Centrum w nowej odsłonie, jako miejska instytucja wsparcia rodziny, będzie bezpośrednio kontynuowało długą tradycję i statutową działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych, realizując program pomocy pod tym samym tytułem i w tej samej formule. Ogniska niezmiennie jako placówki wsparcia dziennego będą wspomagać młodych Warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i urzeczywistnianiu ich potencjałów. Rodzice znajdą pomoc w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.