Dom Kultury Kadr

Narracje komiksowe

Komiks to nie tylko kolorowe pisemka z przygodami dla dzieci, to cały język, którego opanowanie pozwala nam lepiej rozumieć film, literaturę, sztukę i teatr.

Kurs obejmuje ćwiczenia z rysunku, kompozycji, budowania narracji, pisania scenariusza, komunikacji z czytelnikiem. Ćwiczenia dostosowane są do zdolności, zainteresowań i tempa pracy poszczególnych uczestników i są prowadzone dwutorowo – na wspólnym działaniu i wzajemnym inspirowaniu się całej grupy i na indywidualnych rozmowach prowadzącego z każdym z uczestników.


Dom Kultury Kadr

Przemysława Gintrowskiego, 02-697 Warszawa

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu