Dom Kultury Kadr

Szachy dla dzieci

Szachy pomagają w rozwoju logicznego myślenia oraz w koncentracji.

Po przeprowadzeniu kursu podstawowego mamy na celu, aby dzieci umiały grać w szachy na tyle, aby mogły startować w turniejach. W nauce gry w szachy niezbędne jest łączenie treści teoretycznych i praktycznych. Jednostkę lekcyjną należy więc podzielić na dwie części. Wprowadzenie nowego materiału powinno zajmować nie więcej niż 15-20 minut, pozostałą zaś część lekcji trzeba przeznaczyć na grę z rówieśnikami i inne formy ćwiczeń praktycznych.


Dom Kultury Kadr

Przemysława Gintrowskiego, 02-697 Warszawa

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu