Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Zielna 39
00–108 Warszawa

DUCH to projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historii. Pierwsze wykłady już we wrześniu 2013.