Kids Code Fun

Javascript Intro

Uczymy się podstaw programowania JavaScript grając w gry, poznajemy składnię języka i własnoręcznie piszemy kod.

JavaScript Intro to zajęcia dla uczniów, którzy po pracy w środowisku Scratch są gotowi rozpocząć naukę przez własnoręczne pisanie kodu. Podczas zajęć dzieci będą korzystać z platformy CodeCombat i pokonywać kolejne poziomy gry pisząc kod. Każdej lekcji będzie towarzyszyć wprowadzenie podczas którego mentorzy objaśniają zagadnienia związane ze składnią JavaScript i podsumowanie sprawdzające wiedzę nabytą w czasie zajęć. Mentorzy moderują, wspierają i motywują pracę uczniów z CodeCombat. W drugiej części kursu uczestnicy poznają podstawy HTML i CSS niezbędne do dalszej nauki JavaScript. Kurs przygotowuje do samodzielnego tworzenia w przyszłości prostych programów w JavaScript.


Politechnika Warszawska

Koszykowa, 00-662 Warszawa

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu