Młodzieżowy Dom Kultury Ochota

Wolontariat młodzieżowy

Czujesz w sobie duszę lidera? Ten wolontariat to coś dla Ciebie

Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych młodzieży oraz zmniejszanie skali zachowań ryzykownych młodych ludzi. Daje możliwość alternatywnych form aktywności młodzieży, która często spotyka się w środowisku rówieśniczym z różnymi problemami, np. z przemocą i narkotykami, a nie zawsze może liczyć na konstruktywne wsparcie w rodzinie.


Młodzieżowy Dom Kultury Ochota

ul. Rokosowska 10,, 02-348 Warszawa

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu