Dał świadectwo o wartościach, które stanowią o godności człowieka i społeczeństwa – prawdzie, jedności, wolności, miłości miłosiernej i wierności.

Autorzy ekspozycji przedstawiają Bł. Ks. Jerzego jako kapłana, który odpowiedział na otrzymane znaki Boga i przez lata dojrzewał do męczeństwa. Pragnął być księdzem w określonych warunkach historycznych, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na Jego drodze. Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem.


Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

Hozjusza 2,, 01-565 Warszawa Żoliborz

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu