Muzeum Plakatu

Odwiedź muzeum plakatu

Interesujesz się plakatami? Wystawa „+- 1968” to prezentacja plaka­tów polskich i zagranicznych. Zapraszamy na zwiedzanie wystaw i kolekcji w Muzeum Plakatu!

Wystawa „+- 1968” to prezentacja plaka­tów polskich i zagranicznych z kolekcji Mu­zeum Plakatu w Wilanowie. Tytułowa data to jednocześnie rok inauguracji działalno­ści pierwszej tego typu instytucji na świe­cie, której misją stała się archiwizacja do­kumentów współczesnej ikonosfery.


Muzeum Plakatu

ul. St. Kostki Potockiego 10/16,, 02-958 Warszawa

Pokaż adres email
Pokaż numer telefonu