OSiR Wawer

V Poprzeczna 22
04-611 Warszawa

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer